2022. évben kiadott vezetői körlevelek

2021. évben kiadott vezetői körlevelek

2020. évben kiadott vezetői körlevelek

Vezetői körlevél a pénzügyi intézmények közötti állományátruházás, a pénzügyi intézmények egyesülése és a pénzügyi intézmények alapvető informatikai rendszereinek cseréje esetén elvárt prudenciális, fogyasztóvédelmi és informatikai elvekről Vezetői körlevél a koronavírus terjedése által okozott helyzetben elvárt kockázatmérséklő lépésekről.pdf Vezetői körlevél a biztosítói szektor számára koronavírus terjedése által okozott helyzetben elvárt kockázatmérséklő lépésekről Vezetői körlevél a pénztári szektor számára a koronavírus terjedése által okozott helyzetben elvárt kockázatmérséklő lépésekről Vezetői körlevél a közvetítői szektor számára koronavírus terjedése által okozott helyzetben elvárt kockázatmérséklő lépésekről Vezetői körlevél - Az MNB által elvárt intézkedések az osztalékfizetés és javadalmazási politika kapcsán, az EIOPA ajánlással összhangban Vezetői körlevél a lakossági jelzáloghitelekhez szükséges önerő pénzügyi intézmények általi értékelésével kapcsolatos elvárásokról Vezetői körlevél az IFRS 9 standard alkalmazásában a makrogazdasági információk felhasználásáról és a hitelkockázat jelentős növekedését jelző tényezőkről Vezetői körlevél a COVID-19 válságra válaszul alkalmazott intézkedések hatálya alá tartozó kitettségekre vonatkozó nyilvánosságra hozatalról Vezetői körlevél - Az MNB által továbbra is elvárt intézkedések az osztalékfizetés és javadalmazási politika kapcsán Vezetői körlevél - Az utazási biztosítások kárrendezési folyamatával kapcsolatban elvárt tájékoztatásokról Vezetői körlevél - Az infrastruktúra támogató faktor alkalmazásáról és a megfelelési követelmények definiálásáról

2019. évben kiadott vezetői körlevelek

2018. évben kiadott vezetői körlevelek

2017. évben kiadott vezetői körlevelek

2016. évben kiadott vezetői körlevelek

2015. évben kiadott vezetői körlevelek

Korábbi vezetői körlevelek

Figyelemfelhívás a devizahitelesek megsegítését célzó jogszabályoknak való megfelelésből eredő veszteségek működési kockázati besorolása tárgyában kiadott MNB iránymutatásról.

A Magyar Nemzeti Bank 2014. december 19-én kelt körlevelének tartalma a kedvezményezett kutatással kapcsolatban végzett felméréséről.

A Magyar Nemzeti Bank 2014. február 20-án kelt körlevelének tartalma a Magyar Biztosítók Szövetsége által kiadott, 2013. március 26-án hatályba lépett Lakásbiztosítási Standard Termékvázlat alkalmazásáról szóló szabályzathoz csatlakozott, magyarországi kockázatviselési helyű lakásbiztosítási termékeket értékesítő biztosítók részére a szabályzat alkalmazásával kapcsolatos véleményéről.

A felhőszolgáltatás igénybevétele kiszervezésként kezelendő, amelyre az egyes ágazati jogszabályok tartalmazzák az irányadó követelményeket: 2017. március 1-jével hatályon kívül helyezi a 2/2017. (I.12.) MNB ajánlás

4/2012. számú Vezetői körlevél a pénzügyi szervezeteknél a közösségi és publikus felhőszolgáltatás igénybevételéből eredő kockázatokról

A Felügyelet elnöke vezetői körlevelet adott ki a hitelintézetek számára a CRD IV likviditási követelményekre való felkészülésről, valamint a külföldi források futamidő-rövidülésének problémájáról:

4/2011. számú vezetői körlevél a CRD IV likviditási követelményekre való felkészülésről, valamint a külföldi források futamidő-rövidülésének problémájáról

A Felügyelet tevékenységének céljaival összhangban jelen vezetői körlevélben a Magyarországon megtakarítási jellegű életbiztosítást értékesítő biztosítók, illetve független biztosításközvetítők részére azon követelményeket fogalmazza meg, melyek hozzájárulhatnak a megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek ügyfelek általi jobb összehasonlíthatóságához, illetve az értékesítéshez kapcsolódó transzparencia-szabályok erősítéséhez, és ezekhez kapcsolódóan a költségek csökkentéséhez:

3/2007. számú vezetői körlevél a megtakarítási jellegű életbiztosítást értékesítő biztosítók és a független biztosításközvetítők vezetői részére (hatályon kívül helyezés dátuma: 2016. március 1.)