A Felügyelet a QUAESTOR-csoport 4 ügyfélfiókjában végzett személyes, 23 fiókban pedig telefonos próbaügylet-kötést. Ennek során megállapította, hogy a QUAESTOR Nyrt., illetve ügynökének munkatársai az ügyfelek szóbeli tájékoztatása során – a jogszabályokat megsértve – a valóságosnál jóval szélesebb körűnek állították be a termékhez kötődően a BEVA által nyújtott garanciát. A kötvényre vonatkozó tájékoztatók, hirdetések magas hozamot ígérnek, ugyanakkor a szóbeli tájékoztatás során nem mutatják be részletesen a kötvényhez kapcsolódó kockázatokat. E tájékoztatási gyakorlat alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

A kockázatokról, az intézmény helytállásáról, valamint a BEVA által nyújtott garanciáról való félrevezető információ birtokában az e megtakarítási formát választó befektetők téves befektetői döntést hozhatnak. A kisbefektetők jogi és gazdasági érdekeinek védelmében ezért a felügyeleti lépésre halaszthatatlan szükség volt. A Felügyelet döntésével ugyanakkor nem a kötvények értékesítését függesztette fel, hanem azt tiltotta meg, hogy az értékesítés során a fogyasztókat megtévesztő módon tájékoztassák.

A Felügyelet felhívja valamennyi (jelenlegi és leendő) kötvénytulajdonos figyelmét, hogy a BEVA biztosítása, kártalanítása nem terjed ki árfolyamveszteségre, értékvesztésre. Akkor sem igényelhető kártalanítás, ha az értékpapír kibocsátója fizetésképtelenné válik, vagyis a BEVA nem nyújt biztosítást a kibocsátói kockázatokra. Ebben az esetben még méltányossági alapon sem kérhető a kártalanítás.

A BEVA a tagjai által végzett letétkezelési szolgáltatást biztosítja, vagyis azt, hogy az ügyfélnek a BEVA-tagnál vezetett értékpapírszámláján meglegyen az értékpapír, és az ügyfél az értékpapírokról bármikor rendelkezni tudjon. Ha a BEVA tagjának felszámolását elrendelték és a BEVA-tag nem tudja az ügyfél értékpapír-számláján nyilvántartott követelést részben vagy egészben kiadni, akkor erre a káreseményre a BEVA a törvényi keretek között kártalanítást fizet.

A kártalanításról részletesebb tájékoztatás a BEVA honlapjának Kártalanítás menüpontja alatt, valamint a Felügyelet honlapjának Befektetésvédelem rovatában olvasható. A befektetői döntések meghozatala előtt minden ügyfélnek saját érdekében célszerű pontosan tájékozódni a megtakarítási termékek kockázatairól, a termék garanciáiról.

Budapest, 2010. április 8.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

További információ a sajtónak:
Binder István sajtószóvivő
Tel: 489-9235
e-posta: binder.istvan@pszaf.hu