A LEI bevezetésének és alkalmazásának célja

A LEI kezdeményezés célja egy olyan globális rendszer létrehozása, amely a pénzügyi tranzakciók során lehetővé teszi a résztvevők egyértelmű azonosítását, ezáltal hozzájárulva a mikro-és makroprudenciális kockázatok értékeléséhez, az adatminőség javításához, nemzetközi szinten a jogalanyokról szóló információ megosztásához, valamint a krízismenedzseléshez és megelőzéshez. A jövőben a LEI kód egyre szélesebb körben történő alkalmazása és előírása várható.

A LEI kód és annak főbb jellemzői

A LEI (Legal Entity Identifier/Globális jogalany-azonosító) egy betűkből és számokból álló húszjegyű kód, melyhez a jogi személyek esetében legalább az alábbi referenciaadatok kapcsolódnak: (1) a jogi személy hivatalos elnevezése, (2) székhelyének címe, (3) az alapítás helye, (4) az első LEI nyilvántartásba vétel időpontja, (5) az utolsó módosítás időpontja a nyilvántartásban, (6) a regisztráció lejárati dátuma, és a (7) cégnyilvántartási adatok. A rendszer képes egyedi azonosítót generálni az összes jogi személyre, azonban nem vonatkozik magánszemélyekre. A szereplők önkéntes alapon regisztrálnak a rendszerbe, és a regisztráló kérésére a LEI kód a különböző LOU-k (Local Operating Unit1) között hordozható.

A LEI használata az európai uniós szabályozás vonatkozásában

Az európai uniós szabályozás részben már ma is a LEI használatát várja el a tranzakciós jelentéstételi kötelezettség teljesítésekor a felek azonosításánál, és a bankszektor adatszolgáltatásában is megfigyelhető a törekvés a LEI azonosítóként való alkalmazására.

1.) A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (European Market Infrastructure Regulation/EMIR)

Az EMIR 1247/2012/EU végrehajtási rendelete2 kimondja, hogy globális jogalany-azonosítót vagy ideiglenes jogalany-azonosítót (pre-LEI3) kell használni minden pénzügyi és nem pénzügyi szerződő fél, bróker, központi szerződő fél és kedvezményezett azonosítására, amint rendelkezésre áll. A derivatív ügyletkötést az EU-ban erre engedéllyel rendelkező kereskedési adattár egyikének szükséges jelenteni, 2014. február 12-től4. Ezzel összhangban, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authority/ESMA) által 2013. december 20-án közzétett „Kérdések és válaszok” című dokumentum5 (TR) 10. pontja kimondja, hogy a szerződő felek azonosítására valamely jóváhagyott pre-LOU által kibocsátott pre-LEI kód alkalmazandó.

2.) A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (Capital Requirements Regulation/CRR)

A CRR felhatalmazása alapján az Európai Bankhatóság (European Banking Authority/EBA) végrehajtás-technikai sztenderdtervezeteket dolgozott ki a felügyeleti jelentéstétel (Supervisory Reporting) vonatkozásában6, továbbá ajánlást készített az illetékes hatóságok számára arról, hogy az általuk felügyelt, CRR alapján jelentéstételi kötelezettséggel rendelkező intézményeket (hitelintézetek és befektetési vállalkozások) kérjék fel a LEI kód igénylésére, valamint arra, hogy a csoportjukba tartozó összes olyan intézmény számára szerezzék be a LEI kódot, amelyekről jelenteniük kell az előírások szerint.7

Az EMIR rendelettel és az EBA ajánlásával összhangban, a Magyar Nemzeti Bank az érintett intézményektől elvárja a LEI kód használatát.

A már jóváhagyott pre-LOU-k, mint pre-LEI kód kibocsátó egységek elérhetősége

Magyarországon jelenleg nincs pre-LOU, így pre-LEI kód az alábbi linken megjelenített, ROC (Regulatory Oversight Committee8) által jóváhagyott és nyilvántartásba vett pre-LOU-k valamelyikén keresztül szerezhető be (a linken található információkat folyamatosan frissítik):

http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf

A Financial Stability Board9(FSB) jelentései a LEI vonatkozásában:

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_130111a.pdf

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121211.pdf

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121024.pdf

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120920.pdf

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120823.pdf


1 A LOU-k a központi egységhez kapcsolódó helyi egységek (magán vagy közfeladatot ellátó nemzeti vagy regionális intézmények), melyek LEI kód kiadására és a jogalanyok referenciaadatainak tárolására jogosultak. A központi egység (COU – Central Operating Unit) feladata a rendszer működtetése és a központi feladatok ellátása.

2http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0020:0029:HU:PDF

3 A központi rendszer felállításáig a LOU szerepkört ún. pre-LOU-k töltik be, melyek pre-LEI kódokat adnak ki. Ezek a kódok válnak a későbbiekben LEI azonosítókká.

4 Az ESMA 2013. november 7-én hagyta jóvá az első európai uniós kereskedési adattárak nyilvántartásba vételét, mely 2013. november 14-én vált hatályossá, így a 1247/2012/EU Bizottsági Rendelet 5. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján onnantól számítódik az a 90 napos időszak, amelynek leteltével, azaz 2014. február 12-től a bejelentési kötelezettség kötelezővé válik.

5http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-1959_qa_on_emir_implementation.pdf

6 http://www.eba.europa.eu/documents/10180/359626/EBA+ITS+2013+02+%28Draft+ITS+on+supervisory+reporting%29.pdf/f3e58351-8aec-4827-8e8e-628525122414

7 A LEI-vel történő jelentést az EBA ajánlás egyes intézményeknél (Magyarországon ERSTE, Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., és OTP csoport) 2014. március 31-től, a többi adatszolgáltató esetében legkésőbb 2014. december 31-től várja el.

8 ROC: a rendszert irányító, szabályozó és felügyelő szerv

9http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_178/index.htm